FAQs Complain Problems

लोकसेवा अन्तर्गत खरिदार, नायब सुब्बा को प्रथम पत्रको निशुल्क कक्षा संचालन हुने जानकारी।

लोकसेवा अन्तर्गत खरिदार, नायब सुब्बा को प्रथम पत्रको निशुल्क कक्षा संचालन हुने जानकारी।

सुचना !                                                            सुचना !!                                                                                सुचना !!!

यहि असोज 18 गते देखी लोकसेवा अन्तर्गत खरिदार, नायब सुब्बा को प्रथम पत्रको निशुल्क कक्षा संचालन हुने जानकारी।

आर्थिक वर्ष: