FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाई नगरपालिकामा २०८० फागुन २७ गते देखी २०८० चैत्र ५ गते सम्म दादुरा-रुबेला खोप अभियान संचालन हुदैछ। आफ्नो नजिक पर्ने बिधालय, खोप केन्द्र, वा स्वास्थ्य संस्थामा गई ९ महिना देखी १५ बर्ष सम्मका बालबालिकालाई दादुरा-रुबेला खोप लगाउन हुन अनुरोध छ।

यस बहुदरमाई नगरपालिकामा २०८० फागुन २७ गते देखी २०८० चैत्र ५ गते सम्म दादुरा-रुबेला खोप अभियान संचालन हुदैछ। आफ्नो नजिक पर्ने बिधालय, खोप केन्द्र, वा स्वास्थ्य संस्थामा गई ९ महिना देखी १५ बर्ष सम्मका बालबालिकालाई दादुरा-रुबेला खोप लगाउन हुन अनुरोध छ।

यस बहुदरमाई नगरपालिकामा २०८० फागुन २७ गते देखी २०८० चैत्र ५ गते सम्म दादुरा-रुबेला खोप अभियान संचालन हुदैछ। आफ्नो नजिक पर्ने बिधालय, खोप केन्द्र, वा स्वास्थ्य संस्थामा गई ९ महिना देखी १५ बर्ष सम्मका बालबालिकालाई दादुरा-रुबेला खोप लगाउन हुन अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: