FAQs Complain Problems

बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटेन प्रतियोगीताको लागी बिधार्थीहरुलाइ प्रशिक्षण गराउदै गरेको तसबिर साथ केहि झलकहरु।।।

बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटेन प्रतियोगीताको लागी बिधार्थीहरुलाइ प्रशिक्षण गराउदै गरेको तसबिर साथ केहि झलकहरु।।।बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटेन प्रतियोगीताको लागी बिधार्थीहरुलाइ प्रशिक्षण गराउदै गरेको तसबिर साथ केहि झलकहरु।।।बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटेन प्रतियोगीताको लागी बिधार्थीहरुलाइ प्रशिक्षण गराउदै गरेको तसबिर साथ केहि झलकहरु।।।
बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटेन प्रतियोगीताको लागी बिधार्थीहरुलाइ प्रशिक्षण गराउदै गरेको तसबिर साथ केहि झलकहरु।।।बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटेन प्रतियोगीताको लागी बिधार्थीहरुलाइ प्रशिक्षण गराउदै गरेको तसबिर साथ केहि झलकहरु।।।बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटेन प्रतियोगीताको लागी बिधार्थीहरुलाइ प्रशिक्षण गराउदै गरेको तसबिर साथ केहि झलकहरु।।।

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गतका बिधालय् श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.बी डोकैला बहुवरी तथा श्री माहाबिर साह मा. बी मा खेलकुद प्रशिक्षक मुकेश ठाकुर ज्यु द्वारा बहुदरमाई अन्तर बिधालय स्तरिय ब्याडमिनटेन प्रतियोगीताको लागी बिधार्थीहरुलाइ प्रशिक्षण गराउदै गरेको तसबिर साथ केहि झलकहरु।।।

आर्थिक वर्ष: