FAQs Complain Problems

नगर ‌प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा रमाईलाे मेलाको उद्घाटन ।

नगर ‌प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा रमाईलाे मेलाको उद्घाटन ।नगर ‌प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यू द्वारा रमाईलाे मेलाको उद्घाटन ।

आज यहि मिती 2078 साल मंसिर महिना 5 गते आइतबार का दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत बडा न. २ मा  लागेको बहुदरमाई रमाईलाे मेलाको उद्घाटन गर्दै गरेको यस  बहुदरमाई नगरपालिककाकाे नगर ‌प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यूको केही झलक।

आर्थिक वर्ष: