FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख श्री सिंगासन सा तेली ज्युद्वारा बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं ४ बस्ने चोकट सिंहले अति बिपन्न घर धुरी कन्हैया राउतलाई निशुल्क जग्गा दिइएकोले सम्मान स्वरुप कदर पत्र दिइएको।