FAQs Complain Problems

गाई भैसी पकेट बिकाश कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेको पशुपालन फर्महरुलाई किसानको पशुपालनमा सहयोग पुग्नेगरी यस नगरपालिका बाट किशानहरुकोलागी काउभेट, मिल्क क्यान,मिनरल, क्याल्सियम लगायत अन्य औशधीहरु पशु शाखाबाट नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली ज्युद्वारा बितरण

गाई भैसी पकेट बिकाश कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेको पशुपालन फर्महरुलाई किसानको पशुपालनमा सहयोग पुग्नेगरी यस नगरपालिका बाट किशानहरुकोलागी काउभेट, मिल्क क्यान,मिनरल, क्याल्सियम लगायत अन्य औशधीहरु पशु शाखाबाट नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली ज्युद्वारा बितरण गरेको केही झलक...

आज मिती २०८१ साल बैशाख ७ गतेका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत संचालन गरेको गाई भैसी पकेट बिकाश कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेको पशुपालन फर्महरुलाई किसानको पशुपालनमा सहयोग पुग्नेगरी यस नगरपालिका बाट किशानहरुकोलागी काउभेट, मिल्क क्यान,मिनरल, क्याल्सियम लगायत अन्य औशधीहरु पशु शाखाबाट नगर प्रमुख श्री सिंगासन साह तेली ज्युद्वारा बितरण गरेको केही झलक...

आर्थिक वर्ष: