FAQs Complain Problems

किसानहरु लाइ उनन्त गहु बिउ बितरण कार्यक्रम।

किसानहरु लाइ उनन्त गहु बिउ बितरण कार्यक्रम।
किसानहरु लाइ उनन्त गहु बिउ बितरण कार्यक्रम।
किसानहरु लाइ उनन्त गहु बिउ बितरण कार्यक्रम।
किसानहरु लाइ उनन्त गहु बिउ बितरण कार्यक्रम।

आज यहि मिती 2078 साल मंसिर 6 गते सोमबारका दिन यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गतका सबै वडाका कृषकहरुलाइ उनन्त गहु बिउ बितरण कार्यक्रमको केहि झलक।

आर्थिक वर्ष: