FAQs Complain Problems

आ.ब २०८०-०८१ बार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसार 75% अनुदानमा च्याउ बितरण गर्न कृषकको मांग संकलन सम्बन्धी सुचना।

आ.ब २०८०-०८१ बार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसार 75% अनुदानमा च्याउ बितरण गर्न कृषकको मांग संकलन सम्बन्धी सुचना।

आ.ब २०८०-०८१ बार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसार 75% अनुदानमा च्याउ बितरण गर्न कृषकको मांग संकलन सम्बन्धी सुचना।

आर्थिक वर्ष: