5 बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औसधि

यहि बैशाख ६र र ७ गते 5 बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औसधि अल्वेमिजील भिटामिन 'ए', बालविटा तथा पाखुरा नाप सम्बन्धि कार्यक्रम यस बहुदरमा ई नगरपालिका अन्तर्गतमा सबै वडाहरुमा म.स्व.स्व. सेविकाहरु द्वारा खुवाउदै छ।  सबै नगरबसिहारुले आ-आफ्नो बालबालिकाहरुलाई पायक पर्ने ठाउमा लगी खुवाउन अनुरोध छ।  

आर्थिक वर्ष: