FAQs Complain Problems

१७ वटै सामुदायिक बिद्यालयमा छात्रकृति-पाठ्य पुस्तक तथा दिवा खाजाको रकम निकासा पठाईएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

सुचना ! सूचना !! सुचना !!! सुचना !!!! सुचना !!!!!

आ.ब. २०७५/२०७६ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत बहुदरमाई नगरपालिकाका १७ वटै सामुदायिक बिद्यालयमा छात्रकृति-पाठ्य पुस्तक तथा दिवा खाजाको रकम निकासा पठाईएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: