यस बहुदरमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु द्वारा MBBS अध्यनरत बिधार्थी लाई ३,९०००० रुपैया बराबरको चेक को सहयोग गरियो ।

नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र  चेक प्रदान गर्दै।

यस बहुदरमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री नितेन्द्र प्रसाद साह ज्यु द्वारा MBBS अध्यनरत बिधार्थी लाई ३,९०००० रुपैया बराबरको चेक को सहयोग गरियो ।

आर्थिक वर्ष: