FAQs Complain Problems

बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तरगत वडा न. २ मा रहेको २ वटा सार्बजनिक पोखरीको ठेक्का बन्दोबस्ती को सुचना। ..

सुचना ! सूचना !! सुचना !!! सुचना !!!! सुचना !!!!!

 

यस बहुदरमाइ नगरपालिका अन्तरगत वडा न. २ मा रहेको २ वटा सार्बजनिक पोखरीको ठेक्का बन्दोबस्ती को सुचना। ..

आर्थिक वर्ष: