FAQs Complain Problems

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडा कार्यालय, ठेकेदार फर्म , उपभोक्ता समिती तथा सम्पुर्ण सरोकारबाला मा आवश्यक सुचना।।।

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडा कार्यालय, ठेकेदार फर्म , उपभोक्ता समिती तथा सम्पुर्ण सरोकारबाला मा आवश्यक सुचना।।।

यस बहुदरमाई नगरपालिका अन्तर्गत सबै वडा कार्यालय, ठेकेदार फर्म , उपभोक्ता समिती तथा सम्पुर्ण सरोकारबाला मा आवश्यक सुचना।।।

आर्थिक वर्ष: