FAQs Complain Problems

बिभिन्न सार्बजनिक निर्माणको लागी कार्यादेस प्राप्त गर्नु भएका तपाई सम्पुर्णलाइ यहि अषाढ 15 गते भित्र आ-आफ्नो निर्माण कार्य सम्पन्न गरिय यस कार्यालय बाट भुक्तानि लिनु हुन सुचित गरिन्छ।

बिभिन्न सार्बजनिक निर्माणको लागी कार्यादेस प्राप्त गर्नु भएका तपाई सम्पुर्णलाइ यहि अषाढ 15 गते भित्र आ-आफ्नो निर्माण कार्य सम्पन्न गरिय यस कार्यालय बाट भुक्तानि लिनु हुन सुचित गरिन्छ।

सार्बजनिक सुचना !!!

यस कार्यालयबाट बिभिन्न सार्बजनिक निर्माणको लागी कार्यादेस प्राप्त गर्नु भएका तपाई सम्पुर्णलाइ यहि अषाढ 15 गते भित्र आ-आफ्नो निर्माण कार्य सम्पन्न गरिय यस कार्यालय बाट भुक्तानि लिनु हुन सुचित गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष: